Lid worden

Wanneer u belangstelling heeft gekregen voor de badmintonsport, dan kunt u op speeltijden gerust even binnenlopen. Het is mogelijk om drie keer vrijblijvend mee te sporten. Daarna wordt verwacht dat u een besluit neemt over het al dan niet lid worden van de club. Als u besluit lid te worden, moet u een volledig ingevuld aanmeldingsformulier inleveren bij de ledenadministratie of bij een van de bestuursleden. U kunt het aanmeldingsformulier hieronder downloaden.

Aanmeldingsformulier BBC Hoogskoor

Het eenmalige inschrijfgeld bedraagt € 10,00. De bedragen van de contributie zijn in onderstaand overzicht te vinden. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Het betalen via een automatische incasso heeft de voorkeur. Dit is voor de vereniging kosten- en tijdbesparend. Wanneer u liever via een acceptgiro betaalt, zal de contributie met € 3,00 worden verhoogd i.v.m. administratiekosten. De contributie zal medio september geïnd worden.

Jeugd van 7 t/m 11 jaar: € 95,00
Jeugd van 12 t/m 17 jaar: € 105,00
Senioren vanaf 18 jaar: € 120,00
Senioren "55+": € 90,00

Afmeldingen

Afmeldingen en eventuele wijzigingen in persoonlijke gegevens dienen aan de ledenadministratie doorgegeven te worden. Afmeldingen moeten voor 10 september via e-mail bij de ledenadministratie binnen zijn. Daarna wordt het lidmaatschap automatisch verlengd en bent u over het volgende seizoen contributie verschuldigd.

Bij een tijdelijke afmelding door een langdurige blessure of ziekte geldt er een speciale regel. Het eerstvolgende seizoen wordt er, afhankelijk van de afwezigheidsduur, korting in mindering gebracht op de contributie. Hierop kunt u aanspraak maken als u voor een periode van minimaal twee maanden uit de running bent én als u schriftelijk of via e-mail de datum doorgeeft van de aanvang van de afwezigheid. Let op, dit laatste kan niet met terugwerkende kracht.

Er is een uitzondering op de tijdelijke afmeldingsregel in geval van studie/stage, zwangerschap of andere langdurige afwezigheid. Hiervoor gelden andere regels welke in overleg met het bestuur gemaakt worden. Ook hier dient men schriftelijk of via e-mail melding van te maken.

Voldoet u niet aan bovengenoemde regels, dan wordt de gehele contributie normaal in rekening gebracht en kan er achteraf niets meer gecorrigeerd worden.

Speeltijden en trainingen

In verband met het feit dat 't Hoogkoor momenteel niet beschikbaar is, is er de mogelijkheid te spelen in de Warandahal in Sambeek op afwijkende speeltijden. Kijk in onderstaande tabel voor de exacte speeltijden.

Vrijdag:
20:00 - 22:00 uur Senioren
Zaterdag:
14:00 - 16:00 uur "55-plussers"
Zondag:
10:00 - 12:00 uur Senioren
12:00 - 14:00 uur Jeugd

Zaalschema

Op dit moment is er geen zaalschema beschikbaar. Aanvullende informatie voor leden is te vinden door op het ledengedeelte van de website in te loggen met je inloggegevens.

Clubshirts en shuttles

Een clubshirt met daarop onze sponsoren is gratis bij inschrijving. Een tweede clubshirt kan bij een van de bestuursleden aangevraagd worden. De kosten hiervoor bedragen € 15,00.

Ook shuttles kunnen bij een van de bestuursleden aangevraagd worden. De kosten van een koker met zes shuttles bedragen € 10,00.

Klachten

Indien er klachten of andere problemen zijn, kunnen deze schriftelijk of via e-mail doorgegeven worden aan het bestuur. Acute problemen met bijvoorbeeld het materiaal of de zaalvloer dienen direct doorgegeven te worden aan een medewerker van Optisport en later bij het bestuur.